Nasza Oferta

Zajęcia adaptacyjne – mają na celu zapoznanie dzieci i rodziców z naszą placówką. Są to spotkania, w trakcie, których dzieci biorą czynny udział w różnych formach aktywności, zawierających wszelkie elementy zabaw ogólnorozwojowych. Oswajają się z nowymi koleżankami i kolegami, z opiekunkami oraz z nowym otoczeniem. Są to trzy dniowe darmowe zajęcia, trwające od 30 do 60 minut w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka. Zajęcia adaptacyjne przeprowadzane są w III etapach:

1. Dziecko na początku uczestniczy w zajęciach w raz z rodzicem lub opiekunem.
2. Rodzic staje się obserwatorem pracy dziecka w grupie.
3. Dzieci uczestniczą w zajęciach samodzielnie (bez rodzica). 

Opieka doraźna – już od jednej godziny dziennie, dla dzieci nie zapisanych do żłobka, których rodzice muszą coś załatwić lub potrzebują chwili wytchnienia. 

Opieka pielęgniarki – naszymi dziećmi opiekuje się pielęgniarka, której zadaniem jest:
– odpowiedzialność za stan higieniczny, żywienie, pielęgnację dzieci oraz edukacje zdrowotną,
– nadzór nad stanem higienicznym dzieci i pomieszczeń żłobka (kształtowanie nawyków higienicznych, pielęgnacja wrażliwej skóry małego dziecka, przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego w pomieszczeniach żłobka),
– nadzór nad żywieniem dzieci,
– dbałość o estetykę podawania posiłków, czuwanie nad prawidłowym sposobem karmienia dzieci.

Warsztaty plastyczne – rozwijają dziecięcą wyobraźnię, zdolności manualne, ekspresję plastyczną, pomagają uwierzyć we własne siły, wzmagają poczucie własnej wartości, uczą cierpliwości. Podczas zajęć plastycznych wykorzystywane są różnorodne techniki: malowanie palcami, pastelami, stemplowanie, prace wykonane z włóczek, szmatek, kolorowego ryżu, zabawy z masą solną. 

Poranne ćwiczenia gimnastyczne – (rozwój dużej motoryki) odbywają się przy muzyce na zasadzie wykonywania prostych ćwiczeń gimnastycznych. 

Zabawa z językiem angielskim – zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Rytmika – to ćwiczenia muzyczno-ruchowe, odbywające się przy akompaniamencie instrumentu muzycznego. 
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

Koncerty na żywo z muzykami zielonogórskiej Filharmonii – spotkania odbywają się raz w miesiącu.

Zajęcia w „Krainie eksperymentów fizycznych”

Pokazy baniek mydlanych

Przedstawienia teatralne

Zajęcia muzyczno-taneczne – dzieci poruszają się w rytm muzyki, naśladując ruchy pokazywane przez opiekunkę. 

Bajkoterapia – czytanie bajek i wierszy znanych poetów. (M. Konopnicka, J. Brzechwa, D. Gellner)

Zajęcia i zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne – celem zabaw manipulacyjno-konstrukcyjnych jest: rozwój zręczności i koordynacji ruchów; usprawnienie pracy dłoni, usprawnianie procesów myślenia i koncentracji, ćwiczenie cierpliwości i wytrwałości. 
Dzieci budują konstrukcje z klocków, szeregują klocki, budują i burzą budowle z klocków, nakładają kółka na piramidę oraz dopasowują odpowiednie kształty do otworów. Celem zabaw manipulacyjno – konstrukcyjnych jest: rozwój zręczności i koordynacji ruchów; usprawnienie pracy dłoni; usprawnianie procesów myślenia i koncentracji, ćwiczenie cierpliwości i wytrwałości. 

Zabawy okolicznościowe – bal karnawałowy, Mikołajki, urodziny, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca. 

Relaksacja – ćwiczenia oddechowe w pozycji leżącej lub siedzącej tak, aby wzmocnić odprężenie fizyczne i psychiczne przy muzyce relaksacyjnej. 

Plac zabaw – duży i ładnie zagospodarowany 

Wspólne spacery – Park Tysiąclecia 

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej – zajęcia w najstarszej grupie (2 i 3 latki) prowadzone są na podstawie planu dydaktyczno-wychowawczego, który co miesiąc opracowywany jest przez wychowawców tej właśnie grupy.