Informacje dla rodziców

Niepubliczny żłobek „Misio Bazik”  Ewa Godlewska
czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 6.30 – 17.00

Przy zapisie dziecka należy dostarczyć następujące dokumenty:
 • pisemne zaświadczenie od lekarza pediatry o aktualnym stanie zdrowia dziecka,
 • kartę zgłoszenia dziecka do żłobka
 • opłatę wpisową,
 • upoważnienie do odbioru dziecka (w przypadku odbierania przez inne osoby niż prawni opiekunowie),
 • umowę zaakceptowaną podpisem rodzica/prawnego opiekuna.
Prosimy o zapewnienie dziecku podczas pobytu w żłobku:
 • smoczka (jeśli dziecko używa),
  butelki ze smoczkiem lub kubka „niekapka”,
 • pieluch jednorazowych (jeżeli dziecko używa),
 • chusteczek jednorazowych (jedna paczka pierwszego dnia każdego miesiąca),
 • ubranek na zmianę,
 • papci lub skarpetek antypoślizgowych,
 • piżamki,
 • kubeczka, szczoteczki do zębów, pasty.
 • ręcznika kąpielowego ,
 • kremu pielęgnacyjnego.